Afkoppeling

Afkoppelen tracht men voor het hemelwater ter plekke op te vangen voor hergebruik, infiltratie of buffering. De filosofie van afkoppelen verschilt met die van gescheiden RWA- en DWA-riolering. Bij gescheiden systeem wordt het hemel- en afvalwater in gescheiden buizen afgevoerd.

Een eerste voordeel van afkopelen is dat de kosten tot een minimum worden gereduceerd. Door hergebruik, infiltratie en buffering wordt de totaal af te voeren water verminderd waardoor de kans op overstroming afneemt. Doordat het hemelwater de kans krijgt om dieper in de grondlagen te infiltreren, wordt het grondwatertafelbehouden.

Het hoofddoel van afkoppelen is zo goed mogelijk de natuurlijke afstroming van hemelwater realiseren. Er bestaan talrijke mogelijkheden om dit doel te bereiken. Zoals de aanleg van hemelwaterputten met hergebruik, doorlatende verhardingen, open of gesloten buffervoorzieningen, grachten en groendaken.

dwa-vwa-wesselingkunststoffen

In Vlaanderen ben je verplicht om een gescheiden aanleg van DWA en RWA te voorzien bij een nieuwbouw of een grondige verbouwing, die onder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening valt. Voor bestaande gebouwen geldt deze verplichting in de meeste gevallen ook bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering in de straat. De verordening eist bovendien dat een systeem voor hemelwaterrecuperatie wordt aangelegd en dat het hemelwater zoveel mogelijk wordt geïnfiltreerd.

Klik hier indien u een offerte of meer informatie wenst voor afkoppelingswerken