Erkenning & Attesten

Elta is erkend in de volgende klassen en categorieën en ondercategorieën:

1S-1S1-1G2-1G3-1E-1E1-1C6-1C7-3C5-3G-4C2-6C-6C1

Elta bvba beschikt over een erkenning, klasse 6, voor de uitvoering van algemene aanneming van wegenbouwkundige werken. Elta bvba kan dus meedingen naar overheidsopdrachten tot 3.225.000,00 euro.

Certificaten en attesten:

Elta hecht veel belang aan kwaliteit, veiligheid en het milieu. De ISO 9001- en VCA certificaat zijn hiervan het bewijs.

NBN EN ISISO9001O 9001:2008

Het uitgangspunt van de ISO9001-kwaliteitsnorm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. In het model worden de bedrijfsprocessen en de bedrijfscyclus weergegeven. Klanteisen, klanttevredenheid en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden.

VCA* – VeVCArsie 2008/5.1

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers:

• Veiligheid: veiligheid, gezondheid, en milieu (VGM)
• Checklist: vragenlijst uitgewerkt als doorlichtings- en screeningsysteem
• Aannemers: opdrachtnemers, bedrijven (contractors) die bij derden (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.

Het VCA-certificaat is een verklaring die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt ‘dat de veiligheid in goede handen is’. Kenmerk van het VCA-certificaat is dat periodiek gecontroleerd wordt of Elta nog aan alle eisen voldoet. Elta staat als het ware onder toezicht van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt en wordt door deze regelmatig (jaarlijks) gecontroleerd.

Zowel voor de opdrachtgever, Elta als zijn personeel heeft dit VCA-certificaat voordelen:

• een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan Elta mag er op vertrouwen dat dit werk op een veilige manier wordt uitgevoerd

• Elta is verzekerd van een eerlijke, onpartijdige, professionele beoordeling door een certificatie-instelling, aangezien VCA toegepast wordt onder formele Europese accreditatieregels. Bovendien heeft het VCA-certificatieproces overeenkomsten met de ISO 9001-systemen en -audits, ‘het éné helpt het ander’. VCA is een middel om aan te tonen dat Elta werkt overeenkomstig essentiële wettelijke vereisten.

Het Elta-personeel mag een veilige en gezonde werkomgeving verwachten. Een persoonlijk VCA-veiligheidsdiploma is een waardevol document voor de houder, aangezien dit een officiële erkende verklaring is die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt dat de houder een professionele, veilig werkende vakman is.