Put in put

Bij de schacht-in-schacht-sanering wordt in de bestaande betonnen put DN 1000 of DN 1200 een 1 maat kleinere put ingebouwd. De te saneren put zelf blijft in de bodem, als een soort verloren laag.

De bestaande beschadigde schacht wordt vervangen door een nauwkeurig pregefabriceerde schacht, die door middel van pijppluggen exact recht geplaatst wordt.

De ruimte tussen de beide putten wordt opgevuld met speciale, snel dichtende mortel.

Resultaat:

•Nieuwe, afgedichte toegangsput

•Bestand tegen statische (SLW 60) en chemische (pH 1-13) belasting

•Inspectieput volgens NBN EN 476