Rioolaansluitingen en private afkoppelingswerken

Klik hier om een offerte aan te vragen voor een RIOOLAANSLUITING.

Plaatsen van pompputten

In situatie waar de gravitaire afvoer van afvalwaters niet mogelijk is, kan men opteren voor een pompstation. Een pompstation biedt heel wat voordelen. De voornaamste worden hieronder opgesomd:

  • Grote opvoerhoogtes kunnen overbrugd worden
  • Snelle uitvoering
  • Probleemgericht werken

In het recentste project van Elta bvba werd een pompstation geplaatst waarop alle afvalwaters van een volledige internaat erop aangesloten werden. Het pompput is 14 ton zwaar en is tevens met twee pompgemalen uitgerust met een vrije doorgang voor korrels tot 80 mm. De twee pompen werken alternerend, indien nodig gecombineerd en kunnen een debiet van 38 l/s aan. De betonnen constructie van de pompput is belastbaar voor een verkeersbelasting klasse D 400kN. De pompen werken geheel automatisch en geven een foutsignaal bij storingen.

Enkele foto’s van de plaatsing van de pompput:

Afkoppelingswerken

Afkoppelen tracht men voor het hemelwater ter plekke op te vangen voor hergebruik, infiltratie of buffering. De filosofie van afkoppelen verschilt met die van gescheiden RWA- en DWA-riolering. Bij gescheiden systeem wordt het hemel- en afvalwater in gescheiden buizen afgevoerd.

Een eerste voordeel van afkopelen is dat de kosten tot een minimum worden gereduceerd. Door hergebruik, infiltratie en buffering wordt de totaal af te voeren water verminderd waardoor de kans op overstroming afneemt. Doordat het hemelwater de kans krijgt om dieper in de grondlagen te infiltreren, wordt het grondwatertafelbehouden.

Het hoofddoel van afkoppelen is zo goed mogelijk de natuurlijke afstroming van hemelwater realiseren. Er bestaan talrijke mogelijkheden om dit doel te bereiken. Zoals de aanleg van hemelwaterputten met hergebruik, doorlatende verhardingen, open of gesloten buffervoorzieningen, grachten en groendaken.

Afbeeldingsresultaat voor rwa en dwa

In Vlaanderen ben je verplicht om een gescheiden aanleg van DWA en RWA te voorzien bij een nieuwbouw of een grondige verbouwing, die onder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening valt. Voor bestaande gebouwen geldt deze verplichting in de meeste gevallen ook bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering in de straat. De verordening eist bovendien dat een systeem voor hemelwaterrecuperatie wordt aangelegd en dat het hemelwater zoveel mogelijk wordt geïnfiltreerd.

Klik hier indien u een offerte of meer informatie wenst voor afkoppelingswerken

Wenst u meer informatie of een offerte voor al onze andere diensten?
Dan kan u hier klikken.